GUIA A ALTAVISTA


    contingut de la guia
Internet és la xarxa de xarxes, i tota la informació que un es pugui imaginar hi té un lloc; des de la vida sexual dels crancs sud-africans fins els índexs de venta dels microones Molinex, passant per museus antropològics, corporacions administratives i companyies medi-ambientals.

El problema és com fer-nos-ho per localitzar la informació que busquem explícitament, d'entre totes les pàgines que tracten sobre el tema. A qui no li ha passat que, buscant (per exemple) la "demo" d'un joc, ha hagut d'empassar-se pàgines i més pàgines que només n'explicaven els trucs, o reviews, o pàgines de fans del joc abans d'aconseguir-la...

Sempre es pot recórrer, és clar, a pàgines generals on sabem que hi haurà bastantes probabilitats de trobar-hi el que volem; però el problema d'aquestes mega-pàgines és que normalment van lentíssimes perquè hi ha la tira de gent connectada, que ens "menja" l'ample de banda a base de bé.

És per aquesta raó que, a Internet, hi ha el que s'anomena "buscadors". Són pagines web que ofereixen el servei de localitzar, dins dels seus registres, pàgines que tinguin alguna cosa a veure amb el que busquem. A tots els buscadors hi acostuma a haver un espai on s'hi poden escriure paraules o "keywords". Després d'haver-ho fet, apretant sobre el botó search o bé la tecla de [Retorn], el servidor del buscador rebrà la cadena de paraules que haguem escrit i procedirà a buscar pàgines web que les continguin. A continuació ens les retornarà, posant al capdamunt de la llista les que més encerts tinguin.

Les paraules que volguem utilitzar en la recerca s'han
d'escriure en aquest espai en blanc, i després apretar "search".

El fet és que molt poca gent domina l'ús dels buscadors. Com que em sembla bastant bàsic tenir alguna idea de com s'han de fer anar per considerar-se un bon internauta, he decidit escriure aquesta "Guia a Altavista". La possibilitat de restringir i definir amb precisió la recerca que fem ens pot fer estalviar molt de temps...


Altavista és un dels millors buscadors que podem trobar a Internet. La seva adreça és altavista.digital.com. Abans havia estat www.altavista.com, i tot i que aquesta adreça encara existeix, el servei que ofereix és pitjor en qualitat i rapidesa.
 
Així és la pàgina que ens dóna la benvinguda a Altavista

La majoria de gent que viu d'Internet coincideix a dir que Altavista és dels millors. Jo, encara que no és el meu cas, no n'utilitzo d'altre... Gràcies a Altavista he pogut trobar moltes pàgines interessants que, en canvi, en altres buscadors com Olé, Infoseek, Yahoo o Lycos, no hi eren.

Altavista és un servei completament gratuït, i dins dels seus registres s'hi pot trobar la gran majoria de pàgines web que hi ha a Internet, fins i tot les menys legals... De fet, juntament amb Yahoo, Altavista va ser dels primers buscadors que hi va haver. Gràcies a això moltíssima gent s'hi ha registrat. Amb Altavista podem trobar, ni més ni menys, de tot.


Altavista, com ja he explicat, és un ordinador que hi ha a algun lloc dels EEUU. La pàgina que veiem quan entrem a la seva adreça és un formulari o CGI, i quan premem el botó de "search" el que fem és enviar l'informació que hem escrit dins de l'espai en blanc cap al servidor d'Altavista. Un cop allí, mitjançant algun complicat programa de classificació, Altavista es dedica a veure quantes pàgines contenen les paraules que hem entrat, i les retorna en forma de llistat.

En el cas de que haguem escrit més d'una paraula o haguem utilitzat algun dels modificadors possibles, Altavista llistarà les pàgines trobades posant en primer lloc les que més coincidències tinguin amb la nostra especificació. Per aquest motiu, molts cops les últimes pàgines que Altavista ha trobat no tenen res a veure amb el que nosaltres volíem...

El registre d'Altavista (i això que només conté adreçes i especificacions) és d'uns 200 Gigabytes, i de fet no es tracta d'un, sinó de 16 servidors Alpha 8400 5/440, cadascun amb 8 GB of memory -- és a dir l'equivalent d'uns 500 Pentium d'última tecnologia amb 16MB de RAM cadascun, combinats!! Si tens una pàgina web pots donar-la d'alta a Altavista, i si no ho fas ja hi ha un programa anomenat Scooter que recopila una mitjana de 6 milions de pàgines cada dia i decideix si convé afegir-les al registre, i en aquest cas, com desar-les.

Quan ja ha determinat quines pàgines s'escauen més pel que hem demanat, Altavista ens notificarà quantes n'ha trobat en total, a dalt de tot, dient "About xxxx documents match your query". Per sort, la llista que ens fa arribar Altavista no conté els xxxx documents l'un darrere l'altre, sinó que els va mostrant de 10 en 10. A baix de tot de la pàgina, hi podem trobar un dibuix que ens permet accedir a les 10 properes entrades que ha trobat (apretant sobre de "next", o a la casella de la dreta de la que té el punt groc), o bé a qualsevol de les altres (apretant sobre una casella qualsevol).
 

Cada entrada que retorna Altavista és de la mateixa forma. Per exemple, podria ser així:
 

15.Suzuki Motos Salas, RF 900 RZS 
     Pulsa un botón de esta barra para navegar por nuestro WEB. Suzuki RF 900 RZ ... 
     http://www.motosalas.com/catalogo/rf900.htm - size 15K - 9-Dec-97 - Spanish - Translate
És bastant intuïtiu, no? El número en negreta (15) ens diu quin número de pàgina és de la llista que Altavista ha seleccionat. El títol de la pàgina és això de "Suzuki Motos Salas..." que està subratllat de color blau. En principi, fent click amb el mouse sobre del títol, Altavista ens transportarà directament a la direcció de la pàgina. El text que hi ha a continuació és una descripció de la pàgina (en aquest cas, propaganda barata!). El que hi ha en cursiva, al final, és el més interessant : primer de tot tenim l'adreça real de la pàgina. A continuació hi ha la mida de la pàgina en Kbytes, la data de la seva última actualització, el llenguatge en que està escrita, i un link ("Translate") que ens permet, si està en un llenguatge que no entenem, traduïr-la... Tot i que aquesta traducció encara no està gaire aconseguida.


La present guia fa referència només a Altavista. Cada buscador té una sèrie de modificadors que permeten definir la recerca amb precisió, i per tant aquí només hi trobareu els que funcionen a Altavista. Tingueu en compte, a més, que tots els modificadors que trobareu a continuació són independents els uns dels altres. Per tant, podeu combinar-los com vulgueu...

 MAJÚSCULES / MINÚSCULES

Altavista reconeix si els keywords estan en majúscula o en minúscula. Si hi troba alguna majúscula, llavors considera que sabem el que estem escrivint, i només ens llistarà les pagines on aquells keywords apareguin amb les majúscules i minúscules en la mateixa posició. Si, en comptes d'això el text que entrem és tot en minúscula, llavors Altavista buscarà el text entrat, sense tenir en compte si porta majúscules o minúscules. Posar-hi el text en majúscules o minúscules, per tant, restringeix molt els resultats que poguem obtenir.

NOMS I SEQÜÈNCIES

Si els keywords que entrem estan escrits entre cometes (""), llavors Altavista només ens retornarà pàgines on hi apareguin els keywords exactament en l'ordre que hem especificat, com si tot el que hi ha entre les cometes fos una unitat.

RECERCA BOOLEANA

Alguns cops podem voler restringir molt la recerca escrivint keywords concrets i independents; en aquests casos, pot ser que Altavista ens retorni moltes pàgines que no fan referència al keyword principal que ens interessa, sinó als keywords secundaris. Per obligar a Altavista a retornar pàgines que continguin un keyword (o més) concret, cal afegir-hi davant el símbol "+".

... La idea és bastant clara, no?

Una altra interessant característica de la recerca booleana a Altavista és el símbol d'exclusió, "-". Si hi ha un keyword amb aquest símbol davant, Altavista no retornarà mai pàgines que el continguin.

TITOLS DE PAGINES

Suposem que algun cop hem entrat a una pàgina web que volem tornar a visitar, però no recordem la seva adreça sinó només el títol que tenia. En aquest cas, Altavista ens permet especificar que volem buscar pàgines amb aquest títol concret, escrivint com a keyword title:XXXXX.

COMODINS

Podem utilitzar un asterisc ("*") per fer molt més general una recerca: igual que si es tractés d'un comodí, serveix per indicar que no sabem què ve a continuació d'allò que hem escrit. Una petita observació: no existeixen, i això és una cosa que es pot retreure a Altavista, els comodins per un sol caràcter, que en altres buscadors és un símbol d'interrogació ("?"); llàstima, perquè de vegades no saps si una paraula s'escriu amb a o amb e, i seria molt més senzill fer la recerca...

TEXTOS CONCRETS

Per trobar un text concret dins d'una pàgina, sense que aquest text estigui en un link o imatge, cal escriure text:xxxx. Aquest modificador és dels que, a la llarga, menys fareu servir... Què més ens dóna si el text és en un link o en una imatge, mentres hi sigui...?

LINKS

Per trobar pàgines que tinguin un link a una URL concreta, cal escriure el modificador url:xxxx. Amb aquest modificador podeu trobar, també, arxius concrets que us interessin.

IMATGES

Per trobar pàgines que tinguin imatges d'un nom concret, hem d'utilitzar image:xxxx. Atenció, perquè aquest modificador només ens portaria a pàgines que continguin aquest imatge en concret, i no pas a pàgines que tinguin un link a la imatge. És diferent...

URLS

Per trobar pàgines amb una paraula específica en la seva URL, s'ha d'escriure url:xxx. Altavista retornarà totes les pàgines de tots els servidors que tenen aquesta paraula, ja sigui en el nom de l'hoste, en l'adreça o el nom de l'arxiu -- és a dir, la URL senscera. Una petita observació: la paraula especificada haurà d'estar dins de la URL de la pàgina que Altavista retorni, però això no implica que a la URL només hi ha d'haver aquella paraula...

NOMS DE LINKS

Si algun dia ens interessa trobar pàgines amb links, i que aquests links tinguin un nom concret, podem entrar a Altavista i escriure anchor:xxxx.

APPLETS

Si estem molt interessats en un applet concret, i volem veure més pàgines que el continguin, hem d'escriure applet:xxxx perquè Altavista ens en trobi unes quantes.

DOMINIS

Per trobar pàgines d'un domini concret, només cal fer servir el modificador domain:xxxx.

HOSTES

Per trobar pàgines que es troben específicament en un hoste, podem fer servir host:xxxx.

LLENGUATGE

Altavista té un parell de modificadors addicionals, que no s'especifiquen dins de l'espai pels keywords. Un d'ells és el de llenguatge; si us fixeu en la caixa que Altavista treu per posar-hi els keywords (en teniu una imatge més amunt), hi ha un apartat
on hi diu "search for documents in any language". Si, amb el mouse, feu clic sobre la fletxa que apunta cap avall, es desplegarà un menú. D'allí podeu escollir qualsevol idioma, i les pàgines que Altavista retorni només estaràn en aquell llenguatge.
 

Hi ha molts llenguatges diferents; però, pel que
sembla, encara no han sentit a parlar del català!

USENET

L'altre modificador que Altavista permet especificar és on voleu buscar la informació. Al costat del menú per triar un llenguatge, podeu llegir-hi "search the web for documents...". Si, amb el mouse, feu click sobre la fletxa que apunta cap avall al costat de "the web", us sortirà un menú desplegable d'on podreu triar entre "the Web" i "Usenet".
 

Dues opcions més...

Usenet són els articles que s'escriuen als grups de discussió oberts d'Internet. Podreu trobar-hi articles de les dues últimes setmanes; el registre de Usenet que té Altavista es renova cada parell de minuts, així que podreu trobar-hi fins i tot els articles més recents.


Aquesta Guia a Altavista l'he escrita jo, Lluís Llobera i Trias, recopilant informació de diversos llocs (sobretot, per què negar-ho, la pàgina d'ajut d'Altavista). Sou lliures de distribuir-la lliurement, PERÒ això sempre que no us l'adjudiqueu a vosaltres, ni la modifiqueu, ni li tragueu els drets d'autor, ni la publiqueu, ni la utilitzeu per guanyar diners. No tinc peles per un copyright ni (de fet) m'interessa, però crec que la feina i el temps que he invertit fent-la poden ser respectats. Gràcies.

I si us ha agradat o encara teniu dubtes, no dubteu a enviar-me un mail!


 Guia a Altavista by Namtar, 1998